Güvenilir, hızlı ve isabetli BEA vücut kompozisyonu sonuçları

50 saniyeden kısa bir sürede profesyonel düzeyde isabetli sonuçlar

Charder’ın vücut kompozisyon analiz cihazları, vücut kompozisyonu ölçümlerinin alınmasında ve gerekli hesaplamaların yapılmasında klinik olarak güvenilir bir yöntem olarak kabul edilen ve onaylanan; sekiz elektrotlu çoklu-frekansa sahip parçasal analiz sisteminden faydalanmaktadır.

Biyoelektrik Empedans Analizi

Cihazlarımız, Biyoelektrik Empedans Analizi (BEA) aracılığıyla ve cihazda bulunan temassal/dokunsal bölgeleri kullanarak vücuda sağlık açısından güvenli bir alternatif akım gönderir. Geliştirilmiş/ileri seviyeli algoritmaların elektrik akımına yönelik gerçekleşen direnci analiz etmeleri sonucunda kullanıcıya kas, yağ, su, hücresel sağlık, metabolizma ve çok daha fazla faktör kapsamında veri sunabilmekteyiz.

Kullanımı kolay

Kliniklerde, fitness merkezlerinde, spor salonlarında ve vücut durumunun önemli görüldüğü her yerde kolaylıkla kullanabileceğiniz, profesyonel bir sonuç raporu formatında gelen, net, okuması ve anlaması kolay sonuçlar edinin.

MA601 sonuç raporu

MA801 sonuç raporu

Vücudunuz Dengede mi?

Profesyonel ve geliştirilmiş Vücut Kompozisyonu Analiz Cihazı ile sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyın.

Sizin için en iyi BIA cihazı hangisi?

MA601
Geliştirilmiş Analiz

Veri tabanı
50.000 sonuç

Kapasite / Dereceleme
300 kg, 100g

Tarama Süresi
45 saniyeden kısa

Ölçümler
15 empedans ölçümü: 3 frekansta (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) 5 bölge için (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak)

Çıktılar
Hüçre içi Su, Hücre dışı Su, Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineral, Vücut Yağ Kütlesi, Yumuşak Yağsız Kütle, Yağsız Kütle, Ağırlık, Kas-Yağ Analizi, Vücut Tipi Analizi, Kas Kalitesi, Vücut Kompozisyonu Geçmişi, Fitness Parametreleri, Sağlık Puanı, Kontrol Kılavuzu, Empedans, Bütünsel Denge İndeksi

MA801
Profesyonel Analiz

Veri tabanı
100.000 sonuç

Kapasite / Dereceleme
300 kg, 100g

Tarama Süresi
50 saniyeden kısa

Ölçümler
25 empedans ölçümü: 5 frekansta (5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz) 5 bölge için (Sağ Kol, Sol Kol, Gövde, Sağ Bacak, Sol Bacak)

Çıktılar
Hücre içi Su, Hücre dışı Su, Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineral, Vücut Yağ Kütlesi, Yumuşak Yağsız Kütle, Yağsız Kütle, Ağırlık, Kas-Yağ Analizi, Obezite Analizi, Abdominal Yağ, Toplu ve Bölgesel Analiz, Biyoelektrik Empedans Vektör Analizi (BEVA), Faz Açısı Yüzdelikleri, Kas Kalitesi, Sağlık Puanı, Vücut Yağı Yüzdelikleri, Ödem Endeksi, Araştırma Enformasyonu, Empedans, Bütünsel Denge İndeksi “

Charder’ın Vücut Kompozisyonu Analiz cihazları hakkında daha fazla bilgi edinin

BIA, vücuda zayıf bir alternatif akım göndermek suretiyle ve “Empedans” veya “Z” olarak bilinen; vücut dokularının söz konusu akıma yönelik gösterdiği direnç seviyesindeki voltaj düşüşünün ölçümü aracılığıyla çalışır.
• Empedans, hücre dışı ve hücre içi sıvıyı içeren elektrolite ait ohmik direnç (aynı zamanda “direnç” veya “R” olarak da bilinen) ve hücre zarları tarafından üretilen kapasitif direnç (aynı zamanda “reaktans/tepkinlik” veya “Xc” olarak da bilinen) iki bileşenin kombinasyonu aracılığıyla oluşturulur
• Resistans’ın bize öğretebilecekleri nelerdir?
• Genel olarak bakıldığında su, bir iletken işlevi görmektedir ve dolayısıyla, daha fazla vücut suyuna sahip olmakla Resistansın azalması arasında korelasyonel bir ilişki bulunmaktadır. Bu temel ilkeye göre kas kütlesi ciddi miktarda su içerdiğinden, kas kütlesi diğer bireylere göre daha fazla olan kişilerin Resistans seviyesi de daha düşük olacaktır. Bunun tam tersi olarak yağ; yalıtkan bir madde olduğundan, yağ seviyesi diğerlerine göre daha yüksek olan kişilerin Resistans derecesi de yüksek olacaktır.
• Reaktansın bize öğretebilecekleri nelerdir?
• Elektrik akımı vücut hücrelerinden geçtiği zaman, hücre zarları mevcut enerji yükünü depolayabilirler ve kondansatör işlevi görerek kapasitif resistans yaratabilirler. Buna bağlı olarak reaktans, hücrenin enerji depolayabilme kabiliyetini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır, bu parametrenin de dolaylı olarak hücresel bütünlük ve dayanıklılığı yansıttığı kabul edilir.
• BIA cihazları, klinik açıdan onaylanmış algoritmaların kullanımı ile yağ, kas, vücut suyu ve diğer parametreleri Empedans, Resistans ve boy, cinsiyet, yaş ve kilo gibi diğer değişkenler aracılığıyla hesaplayabilmektedirler.
• Bir BIA cihazının uygulanabilirliği, esasen vücut kompozisyonunun hesaplanmasında kullanılan matematiksel denklemlere ve algoritmalara dayanmaktadır. Bu denklemlerin geliştirilmesi ve onaylanması teknik olarak karmaşık bir süreç olup denklemlerin geçerliliği, son kertede BEA cihazının isabetlilik oranının belirleyici parametreleri olmaktadır!

Çoklu Frekanslar

Geleneksel BIA cihazları, vücut kompozisyonunu hesaplarken tek bir frekans kullanırlar (en yaygın kullanılan frekans 50 kHz’dir). Elektrik akımının kullandığı frekans, biyolojik iletkenlerin direnç derecesini etkilemektedir. Düşük frekanslara sahip akımın hücre zarlarını aşıp, geçmesi zor olduğundan bu tip akımlar, hücre dışı su miktarının ölçülmesi bağlamında idealdir.

Yüksek frekanslı akımlar ise hücre zarı duvarlarından kolaylıkla geçebildiklerinden, kullanımları, hücre içi su miktarı ölçümünü mümkün kılmaktadır.

Bunlardan ötürü, Charder’ın Vücut Komposizyonu Analiz cihazları çoklu frekans aralıklarını kullanarak elde ettiği doğrudan ölçüm sonuçlarını özellikle hastalık yönetimi ve rehabilitasyon bağlamında kritik bir çıktı/sonuç parametresi olan vücut su dengesi ile ilişkili olmak üzere vücut kompozisyonunun daha detaylı bir analizini sunmak amacıyla kullanmaktadır.

Segmental Ölçümler

İlk icat edildiğinde BEA, vücuda tek bir silindir muamelesi yaparak sonuç parametrelerini hesaplamak adına tüm vücuda ait empedans değerlerini kullanmaktaydı. Bu, genellikle iki “silindirin” (ayaktan ayağa veya elden ele) empedansı ölçülerek yapılırdı ve elde edilen veriler aracılığıyla da vücudun geri kalanına ait değerler, tahmini olarak ortaya konulurdu. Bir başka yöntemde ise elektrotlar, sağ ayağa ve sağ bacağa bağlanarak vücudun sağ bölümü için olan empedans değeri ölçülürdü. Bu yöntem, “standart” bir vücut tipine sahip olan bireyler için işe yaramakta, ancak elde edilen verilerin isabetlilik oranı, diğer gruplar için ciddi derecede düşmekteydi.

Vücudun şekli, göreli kaslılık durumu ve gövdenin, kolların ve bacakların uzunluğu, bireyler ve popülasyonlar arasında ciddi ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Oldukça kaslı bir üst vücuda sahip ve göreli olarak ince bacaklara sahip bir birey, ayaktan-ayağa ölçüm yöntemini kullanan bir BEA cihazını kullandığında, üst vücudun empedans değeri ölçülmemiş olduğundan, genel kas miktarı ile ilgili veriler oldukça isabetsiz olacaktır.

Söz konusu potansiyel ölçüm hatasından kaçınmak ve özellikle gövde kısmı için daha iyi bir ölçüm süreci yürütmek adına (ki gövde, pek çok insanın toplam vücut kütlesinin kabaca yarısını oluşturmaktadır) Charder’ın BEA cihazları, daha isabetli sonuçlar için empedansı gövde, sağ kol, sol kol, sağ bacak ve sol bacak için ayrı ayrı ve bağımsız bir biçimde ölçen “bölgesel ölçüm” tekniğini kullanmaktadır.

Abdominal Yağ Analizi

Obezite, dünyanın her bir yanındaki ülkelerde artan bir biçimde ciddi bir sağlık problemi haline gelmiş olup pek çok kişi, vücut yağı oranlarını öğrenmek amacıyla ev kullanımına uygun BIA cihazları satın almaktadır.

Bununla birlikte, “vücut yağı”, bulunduğu yere bağlı olarak obezite ile ilişkili sağlık problemleri kapsamında farklı derecelerde sağlık riski taşımaktadır. Vücut yağı, subkütan (derialtı) ve karın içi (intra-abdominal) yağı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Abdominal yağ da kendi içinde iç organ yağı ve retroperitoneal yağ olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle iç organ yağ miktarı, obezite ile ilişkili hastalıklara yakalanma riski ile oldukça yüksek bir korelasyona sahip olup kişinin kilosu veya BKİ’si standart/normal aralıklarda olsa bile, söz konusu yağ miktarının çokluğu, obezite ile ilişkili hastalıklara kapı açabilmektedir.

İç organ yağ miktarının en doğru ve isabetli ölçümü, bilgisayarlı tomografi (BT) aracılığıyla yapılmaktadır ancak BT taramaları pahalı ve işlemin içerdiği radyasyon miktarına bağlı olarak düzenli kullanım için uygunsuz bir yöntemdir. Charder’ın Vücut Kompozisyonu Analiz cihazları, iç organ yağ miktarına ilişkin veri sunumu gerçekleştirerek düzenli bir takip ve kontrol için gerekli olan önemli ve faydalı bir gösterge sağlamaktadır.

Biyoelektrik Empedans Vektör Analizi (BEVA)

Bir hastanın hidrasyon durumunun tıbbi çevrelerde hızlı, isabetli ve maliyet etkin bir biçimde değerlendirilmesi, teşhis ve tedavi sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Geleneksel BEA, Toplum Vücut Suyu miktarını, Hücre İçi ve Hücre Dışı su miktarını hesaplamak adına regresyon denklemleri kullanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu denklemler “normal” ve sağlıklı popülasyonlar üzerine temellendirilmek suretiyle formüle edildiğinden ve standart bir hidrasyon düzeyi belirleyerek bu düzeye dayanan varsayımlar ile hareket ettiğinden, söz konusu sonuçların isabetlilik oranı, kullanıcı ile baz alınan popülasyon arasındaki farklılık nezdinde değişebilmektedir. Tam da bu noktada Biyoelektrik Empedans Vektör Analizi (BEVA) devreye girmektedir

BEVA, Resistans/Direnç (R) ve Reaktans (Xc) aracılığıyla vücuttaki sıvı durumunu ve vücut hücre kütlesini değerlendirmektedir. Resistans parametresi ile vücut sıvı miktarı arasında ve reaktans parametresi ile vücut hücre kütlesi arasında bir korelasyon bulunduğu varsayımıyla hareket edecek olursak, R ve Xc boy için normalize edilir ve referans popülasyon ile kıyaslanır. Vücut kompozisyonu tahminlerinin aksine R ve Xc değerleri doğrudan vücut sıvısının hacmi aracılığıyla belirlendiğinden BEVA, geleneksel BEA sonuçlarının doğruluk ve geçerlik düzeyinin düşük olduğu olağandışı hidrasyon seviyelerine sahip kişiler tarafından da isabetli bir ölçüm aracı olarak kullanılabilir.

Faz Açısı

BIA parametrelerinin büyük bir kısmı, kullanıcıya ait parametreleri nicel olarak betimlemektedir. Vücut suyu miktarı ve oranı. Yağ miktarı. Kas kütlesi miktarı. Ancak nicel açıdan aynı değerlere sahip olan kullanıcıların değerleriyle başka kullanıcıların değerleri arasında nitel farklılıklar oluşabilmektedir. Doğal olarak yağsız bir vücut yapısına sahip olan bir balerin ile anoreksiya hastalığından muzdarip bir kişi aynı boya, BKİ skoruna ve vücut yağı yüzdesine sahip olabilir. Peki bu iki kişinin sağlık derecesi de eşit midir?
Bu soruyu cevaplayabilmek adına BIA cihazlarının tipik olarak tuvaletinizdeki tartının sahip olmadığı, gelişmiş, ileri teknolojiden faydalanması şarttır.
Bu teknolojilerden ilki faz açısıdır.

Faz açısı nedir ve onun aracılığıyla neyi öğrenebiliriz?
Hücre zarının kapasitatif özelliklerinden ötürü, herhangi bir hücreden bir elektrik akımı geçtiği zaman akım ile voltaj arasında bir faz geçişi meydana gelir ve bu durum, modern BIA cihazlarının açısal olarak ölçebildiği bir zaman farklılığı yaratır. Bu açıya faz açısı denmektedir.
Faz açısı, Reaktans (Xc) tarafından belirlenir ve hücre bütünlüğü ve Resistans  (R) ile aralarında, dolayısıyla hücre zarı içindeki ve dışındaki sıvı dağılımıyla korelasyonel bir ilişkileri bulunmaktadır. Yüksek bir Xc/R oranı daha geniş bir faz açısının oluşmasına, düşük bir Xc/R oranı ise daha dar bir faz açısının oluşmasına yol açacaktır.

Genel olarak konuşmak gerekirse, geniş/yüksek bir faz açısı fiziksel güçlülük durumu ve daha sağlıklı hücre zarları ile ilişkilendirilirken, dar/düşük bir faz açısı ise hücre zarında meydana gelen bir yıkım sonucu oluşmuş olabilir.

MA801 Tıbbi Sonuç Raporu

(1) Vücut Kompozisyon Analizi

Güvenilir, invazif olmayan Biyoelektrik Empedans Analizi, vücut kompozisyonunun izlemini düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bağlam oluşturmak adına, hesaplanan, vücudun tahmini kompozisyonel bileşenlerinin ağırlığı, standart sonuçlar ile kıyaslanabilir.

(2) Kas-Yağ Analizi

Ağırlığın ölçümü önemlidir ancak bu işlem, müşterinin kas ve yağ miktarları ayrı ayrı analiz edilmediğinde eksik bir işlem olarak kalmaktadır. İskelet kası ve vücut yağı oranlarının anlaşılması, antrenörlerin kas ve yağ kontrolüne yönelik isabetli ve işe yarar tavsiyeler formüle edebilmelerine yardımcı olur.

(3) Obezite Analizi

Farklı vücut yağı göstergeleri, sağlığın daha iyi bir biçimde değerlendirilmesi adına gereken değerli enformasyonu sağlar. Bu bağlamda Vücut Yağı Yüzdesi genel bir gösterge olarak kabul edilirken, Bel-Kalça Oranı ve İç Organ Yağ Miktarı, dışarıdan ilk bakışta görünmeyebilecek ancak obezite ile ilişkili hastalıklar için kritik ve önemli göstergelerdir.

(4)Toplu ve Bölgesel Analiz

Kas ve yağ miktarınızı gövdenin, üst gövdenin ve alt gövdenin bölgesel analizi aracılığıyla daha isabetli bir biçimde ölçün. Dengesizlikleri tespit edin ve bölgesel kas oranınızın normal aralıkta olup olmadığını belirleyerek rehabilitasyon veya antrenmanların etkilerini daha iyi bir biçimde gözlemleyin.

(5) Biyoelektrik Vektör Empedans Analizi (BEVA)

Biyoelektrik Vektör Empedans Analizi (BEVA), reaktans ve resistansın ölçümlerini doğrudan gerçekleştirir ve olağandışı hidrasyon seviyelerine sahip bireylerin bile hücresel hidrasyon ve beslenme durumlarını ilgili referans noktalarıyla güvenilir bir biçimde kıyaslamalarını ve değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilmektedir. Bu da antrenörlerin, ihtiyaç oluşması durumunda sağlık ile ilgili detaylı tavsiyeler verebilmelerini kolaylaştırmaktadır.

(6) Faz Açısı

Faz açısı, hastalık ve yaşlılık ile daralmaktadır. Bu da onu, sağlığın önemli bir göstergesi yapmanın yanı sıra, faz açısını profesyonel bir vücut kompozisyonu değerlendirmesi kapsamında zaruri kılmaktadır. Elde ettiğiniz sonuçları bağlama oturtabilmek adına faz açısının, cinsiyet ve yaş değişkenleri temelinde kıyaslamasını yapın.

(7) Kas Kalitesi

Nicel değil fakat Nitel değişiklikleri takip edin! Kas gücü, ileri yaşta bulunan kişilerde kas kütlesine nazaran çok daha hızlı bir biçimde azalmaktadır. Kavrama gücünün hücresel düzeyde analizi aracılığıyla kas etkinliğinin değerlendirilmesi sayesinde artık sağlık profesyonelleri, düşme riski için bir erken uyarı sistemi işlevi görebilecek çok daha faydalı bir göstergeye sahipler.

(8) Vücut Yağı Yüzdelikleri

Sonuçları yaş, cinsiyet ve etnik köken bağlamında yerleştirerek vücut yağ yüzdelerini benzer popülasyonla karşılaştırın.

(9) Ödem Endeksi

Kalp ile ilgili problemler de dâhil olmak üzere vücudun sıvı dengesini etkileyen hastalıklar için bir uyarı işareti olarak hücre içi/hücre dışı sıvı miktarındaki anormallikleri tespit etmek amacıyla ödem indeksini kullanın.

(10) Araştırma Enformasyon

MA801 kişiye, araştırma için özel bir önem arz eden ve geniş bir çeşitliliğe sahip, vücut kompozisyonuna ilişkin çok sayıda sonuç parametresi sağlar ve beslenme bozukluğu (malnütrisyon), obezite ve sarkopeni kapsamında erken uyarı işaretleri olarak kullanılan birtakım endeksler sunar.

MA601 Sporcu Sonuç Raporu

ma601 result sheet(1)Vücut Kompozisyon Analizi

Güvenilir, invazif olmayan Biyoelektrik Empedans Analizi, vücut kompozisyonunun izlemini düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bağlam oluşturmak adına, hesaplanan, vücudun tahmini kompozisyonel bileşenlerinin ağırlığı, standart sonuçlar ile kıyaslanabilir.

(2) Kas-Yağ Analizi

Ağırlığın ölçümü önemlidir ancak bu işlem, müşterinin kas ve yağ miktarları ayrı ayrı analiz edilmediğinde eksik bir işlem olarak kalmaktadır. İskelet kası ve vücut yağı oranlarının anlaşılması, antrenörlerin kas ve yağ kontrolüne yönelik isabetli ve işe yarar tavsiyeler formüle edebilmelerine yardımcı olur.

(3) Obezite Analizi

MA601, vücut yağı aralıklarını Zayıf, Sporcu, Normal, Kilolu ve Obez şeklinde sınıflandırmaktadır. İsabetli aralıklar, yağ kontrol hedeflerinin ve kaydedilen ilerlemenin de daha isabetli ve etkin bir biçimde takip edilebilmesi anlamına gelmektedir. İç Organ Yağ miktarı, Abdominal İç Organ Yağ Bölgesi ile ilişkilidir ve obezite ile ilgili hastalıklar için bir risk göstergesi işlevi görmektedir.

(4) Bölgesel Analiz

Kas ve yağ miktarınızı gövdenin, üst gövdenin ve alt gövdenin bölgesel analizi aracılığıyla daha isabetli bir biçimde ölçün. Dengesizlikleri tespit edin ve bölgesel kas oranınızın normal aralıkta olup olmadığını belirleyerek rehabilitasyon veya antrenmanların etkilerini daha iyi bir biçimde gözlemleyin.

(5) Vücut Tipi Analizi

Vücut tipi analiz çizelgesi, kullanıcının vücut tipini belirlemek adına BKİ ve Vücut Yağ Yüzdesini birleştirir. İdeal vücut tipine ulaşmak için gereken vücut kompozisyonu değişiklikleri, bu açık ve basit çizelge aracılığıyla net bir biçimde belirlenebilir.

(6) Kas Kalitesi

Nicel değil fakat Nitel değişiklikleri takip edin! Kas gücü, ileri yaşta bulunan kişilerde kas kütlesine nazaran çok daha hızlı bir biçimde azalmaktadır. Kavrama gücünün hücresel düzeyde analizi aracılığıyla kas etkinliğinin değerlendirilmesi sayesinde artık sağlık profesyonelleri, düşme riski için bir erken uyarı sistemi işlevi görebilecek çok daha faydalı bir göstergeye sahipler.

(7) Vücut Kompozisyonu Geçmişi

Ölçümden önce, daha önce ölçüm gerçekleştiren kişinin ID bilgileri seçilerek vücut kompozisyonunda meydana gelen değişiklikler otomatik olarak takip edilebilir (Kilo, Yağsız Kütle, İskelet Kası Kütlesi ve Vücut Yağı Yüzdesi). (8)

(8) Fitness Parametreleri

MA601, fitness için özellikle önem arz eden birtakım çoklu vücut kompozisyonu çıktı parametreleri sunar ve malnütrisyon ile sarkopeni kapsamında bir erken uyarı sistemi işlevi gören çeşitli endeksler içerir. Faz Açısından hücresel sağlığı değerlendirme amacıyla yararlanın ve sağlık durumunuzu daha detaylı bir biçimde analiz edin.

(9) Sağlık Puanı

Sonuç raporu, birtakım sonuçların kombinasyonunu göz önüne alarak oluşturulan bir genel sağlık puanı da dâhil olmak üzere çeşitli çıktı parametreleri sağlamaktadır.

(10) Kontrol Kılavuzu

Kontrol Kılavuzu, ideal ve sağlıklı bir vücut tipine ulaşmak için tavsiye edilen kas ve yağ kontrolünü hesaplamaktadır.

Çalışma 1 – YK (yağsız kütle)’nin DXA ile kıyaslanması

Uluslararası Gerontoloji Dergisinde yayınlanan bir çalışma, BEA ile DXA nın isabetlilik derecelerini kıyasladı. Araştırmaya göre Charder’ın vücut kompozisyonu modeli aracılığıyla analiz edilen sonuçların yağsız kütle (YK) bazında DXA ile r=.942 derecesinde korelasyona sahip olduğu belirlendi. “Özetle, Taiwanlı yaşlılar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada BEA tarafından hesaplanan çoklu bölge YK’sinin DXA tarafından belirlenen YK’ye oldukça bağıntılı olduğu görüldü”.

Çalışma 2 – Yapay Sinirsel Ağ YK sonuçlarının DXA ile kıyaslaması

Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışma, Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağı modelini (GY-YSA) kullanan yeni bir BEA cihazının Yağsız Kütle bazındaki isabetlilik oranını DXA ile kıyasladı. Araştırma, GY-YSA modelinin korelasyon katsayısını r2=0.987 olarak belirledi. “Elde edilen sonuçlar, YKYSA ile YKDXA arasındaki uyumun, YKLR ile YKDXA arasındaki uyumdan daha iyi olduğuna işaret etmekte”.

Çalışma 3 – Yağ Kütlesi ve Yağsız Kütle kapsamında elde edilen Yapay Sinirsel Ağ sonuçlarının DXA ile kıyaslaması

Uluslararası Gerontoloji Dergisinde yayınlanan bir araştırma, Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağı modelini (GY-YSA) kullanan yeni bir BEA cihazının alt bölgedeki uzuvlar için elde ettiği veridek isabetlilik oranını DXA ile kıyasladı. Araştırma, Charder’ın yeni yordamacı modelinin korelasyon katsayısını r2=0.987 olarak belirledi. “Özetle denilebilir ki, GY-YSA matematiksel modelini kullanan BEA uygulaması tarafından elde edilen başarılı ve hassas kestirim, yaşlı bireylerin alt vücut bölgelerinde yer alan uzuvlardaki yağ kütlesi ile yağsız kütlenin klinik ölçüm fizibilitesini artırmıştır”.

Çalışma 4 – elit sporcu bireylerdeki toplam ve bölgesel yağsız kütlenin DXA ile kıyaslaması

Bilimsel Araştırmalar ve Makaleler (SCI) tarafından yayınlanan bir çalışma, BEA ve DXA’nın elit futbolcular üzerindeki isabetlilik derecelerini kıyasladı. Araştırma, DXA’ya kıyasla Charder’ın vücut kompozisyon modelinin tüm vücuttaki yağsız kütle çerçevesinde r=0.95’lik bir korelasyon katsayısına sahip olduğunu tespit etti. “Özetle, vücut kompozisyonunu bölgesel olarak yordamada yüksek bir performans gösteren, BEA ölçümü aracılığıyla kullanılan geliştirilmiş kestirimci denklem, uygulamanın elit sporcularda da, özellikle uzuvların ve gövdenin kompozisyonunun izleminde etkili olabileceğini göstermiştir.

Spor ilacı

Spor Hekimliği Kaydedilen ilerlemeyi ve toparlanma durumunu hücresel düzeyde takip etmek ve sakatlığı bulunan bir sporcunun antrenmanlara ve ağır idmanlara devam etmesinin güvenli olup olmayacağını belirlemek amacıyla Faz Açısı’ndan faydalanın.

Sıvı Yönetimi

Hücre içi ve hücre dışı suyun/sıvının doğru takibi ve yönetimi, kalp ve böbrek yetmezliği dahil pek çok hastalık kapsamında azami öneme sahiptir. Ödem Endeksini kullanarak dengesizlik durumunu değerlendirin ve vücut suyu çerçevesinde meydana gelen değişiklikleri ihtiyaç duyulan sıklıkta takip ederek analiz edin.

Sarkopeni’nin değerlendirilmesi

Nicel değil fakat Nitel değişiklikleri takip edin! Kas gücü, ileri yaşta bulunan kişilerde kas kütlesine nazaran çok daha hızlı bir biçimde azalmaktadır. Hücresel sağlığın analizi aracılığıyla kas etkinliğinin değerlendirilmesi sayesinde artık sağlık profesyonelleri, düşme riski için bir erken uyarı sistemi işlevi görebilecek çok daha faydalı bir göstergeye sahipler.

Obezite Tedavisi

Kilo kaybının etkinlik derecesini ölçün. İç organ yağlarının bulunduğu bölgede meydana gelen değişiklikleri takip ederek metabolik risk açısından önemli olan klinik göstergelere öncelik verin. Hastanın risk grubunda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olun ve mevcut tedavi uygulamalarının etkililik derecesini belirleyin.