MS6001

Yatak Tartısı

Charder MS6001 elektronik yatak tartısı, yatalak hastaların kilo ölçümünü basit ve isabetli bir biçimde gerçekleştirir ve bu özellikleri ile diyaliz işlemi ve yoğun bakımın vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu kapsamda iki adet portatif kiriş tartısı yatağın caster tekerleklerinin yanına yerleştirilir ve yatak, tartının içine doğru sürülür. Yatak ağırlığının darası daha önceden alındığından, hastanın kesin ağırlığı bu şekilde tespit edilebilir. Buna ek olarak MS6001, hastanın ağırlığını önceden ayarlanan bir kilo ağırlığı ranjında yakından takip etmek adına hastanın yatağının altında bırakılabilmekttedir. Şayet böyle bir durumda hastanın ağırlığı; belirlenen ranjın dışına çıktığı takdirde, tıbbi personeli harekete geçirecek bir alarm çalmaya başlar.