MS2504

Tırabzan Tartısı

MS2504 tıbbi tırabzan tartısının düşük profilli kaydırmaz platformu, tırabzanları ve yüksek kapasiteli yük hücreleri, bu cihazı, ayakta durmak için desteğe ihtiyaç duyan hastalar kapsamında ideal bir tartım cihazı haline getirmektedir. Cihazın platformu, ayakta duramayan hastaların kullanacağı bir sandalyeyi içine alacak kadar kuvvetlendirilmiş ve geniş bir yapıya sahiptir.